Με τα μάτια των παιδιών βλέπω καλύτερα!

11/3/10

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΠΑΚΑΛΗΔΕΣ

Τα παιδιά πληκτρολόγησαν αριθμούς στον Η/Υ και έβαλαν τιμές στο μπακάλικό μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: