Με τα μάτια των παιδιών βλέπω καλύτερα!

16/11/11

ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ

                                

Ομαδικές εργασίες για το λιομάζωμα. 
Ζωγραφική και κολλάζ
                                            


  Η δουλειά της μιας ομάδας 
  για το λιομάζωμα
                                        Η δουλειά της δεύτερης ομάδας 
για το λιομάζωμα.